03 iulie 2010

Exemple simple in Java folosind swing

// afisarea directorului curent

import javax.swing.*;
import java.io.*;

public class ShowDir {

static JFrame f = new JFrame ();
static JTextField tf = new JTextField (20);
public static void main (String args[]) {
JPanel pane = new JPanel ();
File dir = new File (".");
pane.add (new JLabel ("Director curent"));
tf.setText (dir.getAbsolutePath());
tf.setEditable (false);
pane.add(tf);
f.setContentPane(pane);
f.setSize(300,100);
f.setVisible (true);
}

}

/* . Program care afiseaza un obiect JFileChooser(). Se va apela metoda
"showOpenDialog" cu parametrul "null" si se va afisa numele fisierului selectat
atunci cand rezultatul metodei este zero. Cum se poate repeta selectarea unui
fisier si afisarea lui, intr-o aceeasi executie a programului ?
Sa se adauge un camp text pentru afisarea numelui fisierului selectat.
Continutul unui JTextField se stabileste cu metoda "setText".
Se vor folosi succesiv FlowLayout si BorderLayout.*/

import javax.swing.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;

public class Chooser extends JFrame {

JFileChooser chooser;
public Chooser(String titlu) {
super(titlu);
setLayout(new FlowLayout());
setSize(300,300);

chooser=new JFileChooser();
int returnVal = chooser.showOpenDialog(null);
if(returnVal==0)
System.out.println(chooser.getSelectedFile().getName());
}
public static void main (String [] arg) {
new Chooser("Select");

}
}