24 iulie 2012

The database is already in use by another process


Check why a port is blocked on windows

  1. Run command : "netstat -ano" and extract the pid of the process
  2. Task manager => Processes =>View => Select column : PID
  3. Order by pid and find the process 

19 iulie 2012

Analiza de chat :)

Aplicația este împărțită în 3 mari funcționalități:
·         Clasificarea participanților în funcție de implicare, cunoștințe, inovații sau per total;
·         Analiza inter-chat care pune în evidență aspecte comparative legate de vocabularele a 2 sau mai multe chat-uri;
·         Statistici în legătură cu diferențele între sexe, așa cum se observă din discuții;
Discuțiile analizate sunt reprezentate în fișiere xml și au mai mulți participanți cu sarcina de a dezbate avantajele și dezavantajele principalelor tehnologii colaborative (blog, chat, wiki, forum).
Exemplu de proiect in Struts

Afiseaza contactele dintr-o agenda (nume, telefon), permite adaugarea unui contact nou, dar si editarea si stergerea lui.

Informatiile sunt preluate dintr-o baza de date (in cazul de fata din SQL Server, tabelul contacts). 

Proiectul se gaseste aici (cu Struts2, J2EE 5.0)