09 decembrie 2013

Perceptron AND/OR gate

threshold = 0.5 # any value
learning_rate = 0.1 # any value
weights = [1, 1, 1] # x0 = 1 is constant, x1, x2 any value

# AND GATE
training_set = [((1, 0, 0), 0), ((1, 0, 1), 0), ((1, 1, 0), 0), ((1, 1, 1), 1)]

# OR GATE
#training_set = [((1, 0, 0), 0), ((1, 0, 1), 1), ((1, 1, 0), 1), ((1, 1, 1), 1)]

def dot_product(values, weights):
return sum(value * weight for value, weight in zip(values, weights))

while True:
    print('-' * 60)
    error_count = 0
    for input_vector, desired_output in training_set:
        result = dot_product(input_vector, weights) > threshold
        error = desired_output - result
        if error != 0:
            error_count += 1
            for index, value in enumerate(input_vector):
                weights[index] += learning_rate * error * value
    if error_count == 0:
        break

print(str(weights[1]) + ", " + str(weights[2])) # w1 & w2
print(threshold-weights[0]) # threshold

01 decembrie 2013

Costurile aplicației pentru master/PhD în SUA

test GRE........................ 160 $
test TOEFL.................... 200 $
taxă de admitere............. 0 - 90 $ / universitate
(să presupunem în medie 45$ / universitate)
traducere diplome........... 3.5 $ / pagină
(presupunem 2 pagini ale diplomei)
legalizare foaie matricolă.. 1.4 $ / pagină
(să presupunem 7 pagini, în bilingv care nu necesită traducere autorizată)
cost trimitere aplicație..... 2.2 $ / plic
(prioritar, restul lumii, 51-100g)
-------------------------------------------
Presupunem că trimiteți aplicație la 4 universități.
TOTAL COST (1) = 160 + 200 + 45 * 4 + 3.5 * 2 + 1.4 * 6 + 1.4 * 7 * 4 + 2.2 * 4 = 603.4 $

Acesta este costul inițial pentru primii pași, care se pot fructifica
- într-o admitere sau NU.
- într-o admitere fără finanțare sau CU

Presupunem o admitere, te decizi să pleci:
taxă SEVIS........................... 200 $
taxă de viză (student)............. 200 $
taxă zbor............................... 1000 $ (în medie)
------------------------------------------
TOTAL COST (2) = 1400 $

TOTAL ~ 2000 $ !!!! + timp și stres
(o adevărată investiție)