22 august 2012

Exemplu simplu SOLR


<add>
<doc>
<field name="cat">book</field>
<field name="id">book-0</field>
<field name="name">The Legend of Po part 0</field>
</doc>

<doc>
<field name="cat">magazine</field>
<field name="id">book-1</field>
<field name="name">The Legend of Po part 1</field>
</doc>

<!-- .... -->

</add>

Fiecare field trebuie declarat in schema.xml ,  cu parametrii indexed si stored setati.
Proiectul cu toate jar-urile atasate:

Se acceseaza si la: