26 aprilie 2010

Makefile pentru C

Exemplu de makefile:

build:
gcc [nume_fisiere] -o [nume_fis_exe]

clean:
rm [nume_fis_exe]
rm -f *~ core

Niciun comentariu: