19 octombrie 2010

Transmiterea seriala


Folosind sursele si protocolul micro-UART, realizati o comunicatie seriala care sa utilizeze bitul de paritate in transmisia si receptia informatiei.
Rezolvare: http://dl.dropbox.com/u/24465060/CN-rx_tx.zip