21 martie 2012

PHP: Transmiterea datelor

În formularele HTML se poate specifica ca atribut method - POST sau GET.

În GET: browserul direcționează către pagina specificată în atributul action, la care adaugă niște perechi de tip cheie-valoare. De exemplu:  script.php?id=1440&post=14. Transmiterea se face prin URL, vizibilă pentru utilizator. Accesul la date se face prin interogarea: $_GET ['nume_variabile'] (ex. $_GET['id'] )
În POST: browserul direcționează către pagina specificată în atributul action, dar nu adaugă perechile la URL (utilizatorul nu le mai vede), totuși acestea aflându-se în cererea HTTP în clar. Accesul la date: $_POST['nume_variabila'].
În plus, fără a folosi una din cele 2 metode, putem pune link la o pagină: script.php?id=1440

Sesiuni PHP  - mecanism pentru păstrarea informațiilor despre starea clientului.
session_start () este metoda care trebuie apelată în fiecare script, la început. Sesiunea se închide cu session_destroy(). Pentru transmiterea variabilelor se încarcă/descarcă super array-ul $_SESSION.

Cookies în PHP - un fișier trimis de server și salvat în calc. personal în care se pot stoca mai multe informații.
setcookie() este metoda care definește cookie-ul, care va fi trimis împreună cu antetele HTTP. Cookies trebuie trimise înainte de orice output (inclusiv etichete HTML). Variabilele vor fi descărcate prin $_COOKIE['nume_var'] sau $_REQUEST['nume_var']. 

Niciun comentariu: