05 iunie 2013

Excel: VLOOKUP

VLOOKUP este folosit pentru a simula o cheie externă între 2 tabele din Excel.
Sintaxa: =vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  • lookup_value valoarea căutată - poate fi valoare fixă / valoarea unei celule (definită static / dinamic) . Ex. $A$1:$A$10 - în principiu, celula A1A10, dar dacă se face dragging în jos, A1A10 se ajustează automat la A1A11, etc.
  • table_array „tabelul” în care se face corespondența, dat prin coordonatele colțul stânga sus - colțul dreapta jos. Ex. $K$5:$L$203 (dinamic)
  • col_index coloana din table_array de unde se ia rezultatul (scalar)
  • range_lookup True - approximate match, False - exact match .
Valoarea găsită în table_array, la coloana col_index al elementului corespondent lookup_value, căutat în întreg tabelul table_array așa cum a fost el definit, este inserat în celula în care a fost scrisă formula.

Niciun comentariu: